יום: 13 בדצמבר 2021

מתרגמים יכולים גם לאשר תרגום של מישהו, אם המתרגם בדק את התרגום במלואו כדי לוודא שהוא מדויק ומלא, והתרגום לא ישונה לאחר ההסמכה. במקומות אחרים, כמו קוויבק, קנדה, גם מתרגמים חייבים להיות מוסמכים. עם זאת, בקנדה, גם מתרגמים של מסמכים מוסמכים חייבים להיות מוסמכים. אם הם לא עובדים בחברה, עליהם לחתום ולהחתים או לחתום על […]
דילוג לתוכן